ISO 9001 si ISO 14001


Likeit Solution este certificată conform standardelor EN ISO 14001:2004 si EN ISO 9001:2008 pentru Sistemul de Management al Mediului si Calitatii.

Certificarea este o etapă esenţială în demersul conducerii companiei şi al întregului personal de îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi serviciilor oferite, spre satisfacţia deplină a clienţilor săi, prin aplicarea celor 8 principii de management al calităţii care stau la baza familiei de standarde ISO 9001:2004:

- Orientare către client;
- Leadership;
- Implicarea salariaţilor;
- Abordarea bazată pe proces;
- Abordarea managerială bazată pe sistem;
- Îmbunătăţirea continuă;
- Abordarea luării deciziilor pe baza de fapte;
- Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii.


Certificarea conform standardului EN ISO 14001:2004 reprezintă rezultatul eforturilor făcute de Likeit Solution SRL pentru controlarea impactului activităţilor, produselor şi serviciilor asupra mediului înconjurător şi pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniul protecţiei mediului.

 

Microsoft Partner


 

Microsoft Gold Certified Partner este cea mai avansată formă de parteneriat Microsoft cu firmele furnizoare de tehnologii IT. Acest statut este deţinut doar de partenerii cu cel mai ridicat nivel de competenţă şi experienţă în tehnologiile Microsoft. Prin acest program beneficiem de suport pentru menţinerea la zi a competenţelor tehnice şi susţinerea dezvoltării spre un business specializat cu un grad înalt de satisfacţie a clienţilor.


Parteneriatul cu Microsoft ne permite accesul la resursele necesare implementării şi administrării unei platforme IT de succes, prin care să oferim clienţilor noştrii soluţii complete despre produsele şi serviciile Microsoft.

 

Sistem de management integrat

În spiritul valorilor promovate cu consecvenţa de la intrarea noastră pe piaţă, valori cărora le-am adăugat consistenţa prin integrarea principiilor managementului calităţii şi managementului de mediu, inţelegem să acţionăm în continuare cu respect şi bună-credinţă în ceea ce priveşte partenerii de afaceri şi clienţii.

Conducerea organizaţiei se implică activ în implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management calitate-mediu şi asigură toate resursele materiale, financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Citiți Declaraţia de politică în domeniul mediului şi a calităţii.